Karen Vanthuyne Coaching

Karen Vanthuyne

7 Days for Greater Sensualness

Register below to enjoy a magical tip from me into your inbox for 7 days.

Register here FREE

7 Dagen voor meer Sensualiteit

Schrijf je hieronder in en ontvang 7 dagen lang een magische tip van mij in je inbox.

Registreer hier GRATIS

Empowering people to live their dreams through stress reduction therapies, erotic writing courses, handpan relaxation and many Access Consciousness Facilitated programmes.

Mensen in staat stellen hun dromen te leven door middel van therapieën voor het verminderen van stress, erotische schrijfcursussen, handpan-relaxaties en vele programma's met toegang tot bewustzijn.

I am a Belgian Therapist, Access Consciousness Certified Facilitator (CF) and Joy of Business Facilitator (JCF).

I give various classes worldwide, online and offline, energetic body therapies including sensuality and relationship workshops, stress and burnout coping programmes, life and money coaching, group and one-on-one general facilitation.

Contact me to discussion what classes or training or private sessions will work for you.

Ik ben een Belgische therapeut, Access Consciousness Certified Facilitator (CF) en Joy of Business Facilitator (JCF).

Ik geef verschillende lessen over de hele wereld, online en offline, energetische lichaamstherapieën waaronder sensualiteit- en relatieworkshops, stress- en burn-out programma's, life- en geldcoaching, groeps- en één-op-één algemene facilitering.

Neem contact met mij op om te bespreken welke lessen of trainingen of privésessies voor jou werken.

Video Poster Image

Hot off the Press 

21 Days To Create A Greater Life

Register below to enjoy a magical question from me into your inbox for 21 days.

Register here FREE

21 Dagen om een nieuw Leven te Creëren

Registreer je hieronder om 21 dagen lang te genieten van een magische vraag van mij in je inbox..

Registreer hier GRATIS

BOOK A PRIVATE SESSION WITH KAREN

Book here